Regulamin sklepu internetowego

Ustanowiono dn. 03.09.2016 r.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu PROFI Katowice i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności sklepu.

                                                                                                                          §1      

Sklep internetowy PROFI Katowice dostępny pod adresem www.profikatowice.pl prowadzony jest przez firmę B-PROFI Beata Szczykała, ul. Wincentego Pola 2/52, 40-596 Katowice, NIP: 634-001-60-78, REGON: 365281306(zwany dalej: Sprzedawca).

                                                                                                                          §2      

Klientem sklepu zostać może jedynie firma, instytucja lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Zamówienie dokonane przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej jest traktowane jako nieważne, o czym sklep informuje poprzez pocztę e-mail, na adres podany w formularzu zamówienia.

                                                                                                                          §3      

Zawartość sklepu internetowego PROFI Katowice nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Złożenie zamówienia jest ofertą kupna określonego towaru.

                                                                                                                          §4      

Ceny w sklepie internetowym PROFI Katowice są podane w kwotach netto oraz brutto oraz wyrażone w złotych polskich. Ceny wyświetlane przy produkcie na stornie głównej oraz stronach kategorii "Artykuły biurowe" oraz "Higiena" są cenami netto. Ceny netto i brutto produktów są widoczne w karcie opisu przedmiotu. Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu do zamawiającego. Koszty transportu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu pod tytułem „Warunki dostawy” dostępny na stronie www.profikatowice.pl. Cena wyświetlana w formularzu zamówienia nie jest ceną ostateczną, tj. nie uwzględnia kosztów transportu oraz udzielonych rabatów.

                                                                                                                          §5      

Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

                                                                                                                          §6      

Zamówienie w sklepie internetowym PROFI Katowice można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą sklepu internetowego;

b) faksem wysłanym pod numer +48 32 205 34 70 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro(at)profikatowice.pl. Zamówienie w tej formie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, nazwę firmy, pełny adres, numer NIP, adres dostawy (jeżeli nie jest identyczny z adresem firmy), numer telefonu, adres e-mail oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów;

c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 205 34 70.

                                                                                                                          §7      

Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym PROFI Katowice wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest poprzez kontakt telefoniczny z Klientem(na numer podany w formularzu zamówienia) lub przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną(na adres podany w formularzu zamówienia). Zamówienie niepotwierdzone uważa się za nieważne.

                                                                                                                          §8      

Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Wtedy też podawana jest dokładna cena zamówienia(wraz z transportem) oraz czas realizacji.

                                                                                                                          §9      

Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę i podawany Klientowi przy potwierdzeniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta. 

                                                                                                                         §10     

Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez Klienta podczas potwierdzania zamówienia przez Sprzedawcę.

                                                                                                                         §11     

Sklep internetowy PROFI Katowice zastrzega sobie prawo do zmian cen znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, usuwania towarów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

                                                                                                                         §12     

Zastrzega się prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie błędna lub wystąpią inne nieprawidłowości wskutek błędnego działania systemu informatycznego.

                                                                                                                         §13     

W przypadku reklamacji należy skontaktować się z firmą B-PROFI Beata Szczykała za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro(at)profikatowice.pl lub telefonu nr +48 32 205 34 70. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko oraz nazwę firmy zamawiającego, nr faktury VAT i opisać przedmiot reklamacji.

                                                                                                                         §14     

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu PROFI Katowice informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

                                                                                                                         §15     

W przypadku zakupu towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo wystąpienia o zaliczkę.

                                                                                                                         §16     

Klient zaznaczając pole „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz marketingowych przez firmę B-PROFI Beata Szczykała” wyraża chęć otrzymywania od Sprzedawcy informacji o charakterze informacyjnym i reklamowym. Klient w dowolnym momencie ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości o takim charakterze, wysyłając wiadomość o treści „Nie chcę więcej otrzymywać informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez firmę B-PROFI Beata Szczykała” na adres poczty elektronicznej marketing@profikatowice.pl.

                                                                                                                         §17     

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 


 Polityka prywatności sklepu internetowego

 Ustanowiono dn. 03.09.2016 r.


Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników naszego sklepu. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach sklepu internetowego www.profikatowice.pl.

1.    Rodzaj zbieranych informacji
Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe i adresowe tylko i wyłącznie na potrzeby firmy B-PROFI Beata Szczykała z siedzibą w Katowicach, ul. Wincentego Pola 2/52, w zakresie realizacji zamówień. Jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę podczas składania zamówienia na stronie, Państwa dane będą przetwarzane również w celach marketingowych.

2.    Ochrona danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych stanowi dla nas kluczową kwestię. Dbamy o informatyczne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia, aby chronić dane, znajdujące się w naszym posiadaniu przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą oraz zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

3.    Przechowywanie danych
Dane zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Administratorem danych gromadzonych przez witrynę www.profikatowice.pl jest firma B-PROFI Beata Szczykała, z siedzibą w Katowicach, ul. Wincentego Pola 2/52.

4.    Prawa użytkownika
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

5.    Zakres udostępniania danych
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu. Wyjątkiem jest przekazanie niezbędnych danych adresowych(oraz kontaktowych, jeżeli zachodzi taka konieczność) firmie kurierskiej, celem dostarczenia złożonego zamówienia.

6.    Pliki cookies
Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi plików cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze strony internetowej.

7.    Kontakt
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności na stronie, prosimy o przesyłanie Państwa pytań, uwag i sugestii na adres biuro(at)profikatowice.pl lub pod numerem telefonu +48 32 205 34 70. Na każdą wiadomość odpowiemy możliwie najszybciej.